Professionell och personlig städhjälp för företag- och hemstäd

Marleny Städservice grundades av Marleny Nuñez Garcia under 2008. Då jobbade hon ensam i bolaget och drev bolaget som enskild firma. Antalet uppdrag har successivt ökat under åren och fler medarbetare har rekryterats till företaget. Under 2011 ombildades företaget till aktiebolag och i dag har bolaget 18 anställda.

Under en tvåårsperiod har Marleny dessutom varit tillbaka till sin födelsestad Rioja, som ligger i Amazonas, i Peru. Där har hon engagerat sig för hemlösa barn. Samtidigt drevs städbolaget i Sverige vidare på distans, med hjälp av medarbetarna här. Efter två år i Peru är Marleny tillbaka i Sverige, för att bygga vidare på företaget genom att erbjuda bra städservice i Stockholm och med en övertygelse om att fortsätta arbeta för bättre förutsättningar för hemlösa barn i Peru.

En viktig faktor i företagets tillväxt är nöjda kunder. Marleny Städservice har nöjda kunder och hela 95 procent av kunderna säger till och med att de är ”mycket nöjda”. Mer än hälften av alla uppdrag kommer på rekommendation från nöjda kunder och en stor del av dem som blir kunder hos Marleny Städservice stannar kvar som kunder år efter år.

Samtliga anställda delar samma värdering om att det är roligt att städa och att göra det så bra att kunderna stannar och är nöjda med bolaget. Ett bra utfört uppdrag resulterar ofta i långsiktiga och goda kundrelationer samt nya rekommendationer.

Huvudkontoret ligger i Veddesta, Järfälla och bolaget är verksamt över hela Storstockholm.